Een archivaris catalogeert, maakt dingen vindbaar en opzoekbaar. Een levensarchivaris is een biograaf die je levensverhaal vastlegt voor het nageslacht of voor wanneer je de dingen zelf niet meer zo goed weet.

vertelt jouw verhalen

Omdat ze het verdienen om bewaard te blijven

Omdat ze anderen kunnen helpen

Omdat ze troosten als jij er niet meer bent

Omdat volgende generaties hun afkomst willen kennen

Elk mens draagt een unieke erfenis met zich mee, een schat aan ervaringen en inzichten die het waard zijn om te delen. Het zou jammer zijn al die relevante eigenheid te laten verloren gaan. Daarom maakt onze levensarchivaris er werk van om jouw verhalen vakkundig te bewaren.

Elk leven is een zoektocht vol hoogte- en dieptepunten die de essentie van het mens-zijn omvatten. Door jouw verhaal te vertellen, markeren we de mijlpalen die jou hebben gevormd en geven we dus betekenis aan de reis die je hebt afgelegd. Jouw verhaal wordt zo een tijdloze uitdrukking van de weg van geboorte naar sterven, van onschatbare waarde voor al wie het leest.

Persoonlijke verhalen brengen de complexiteit van menselijke relaties tot leven. Ze illustreren liefde, vriendschap en familiebanden die eeuwigdurend zijn.

Bij Team Goodbye vinden we dat ieder goed verhaal het verdient om vertelt te worden. Onze levensarchivaris gaat dus graag aan de slag met jouw verhalen.
De levensarchivaris van Team Goodbye focust ook op de dingen die verkeerd liepen in je leven, al was het maar om anderen erop te wijzen niet dezelfde fouten te maken.

Een levensarchivaris biedt niet alleen een persoonlijke reis door jouw herinneringen, maar fungeert ook als een brug naar anderen. Wanneer je verhaal is neergeschreven, kunnen mensen er inspiratie uit putten. Het is een manier om je ervaringen te delen en anderen voorwaarts te leiden op hun eigen pad van begrip, groei en reflectie. Je levensverhaal wordt zo een universele bron van inzicht en connectie.

Je verhaal bevat waardevolle lessen die anderen tot groei zullen inspireren. Ze zijn het erfgoed van een wijsheid die de tand des tijds doorstaat. In het relaas van jouw levenspad komen uitdagingen en successen voor, net zoals bij de meesten van ons. Het leven vormt immers een aaneenschakeling van triomf en tegenslag, van groot geluk afgewisseld met diepe teleurstelling. Door je verhaal te delen, geef je mensen de kans om te leren van de fouten die jij maakte en zet je hen ertoe aan om te ontdekken wat nodig is om hun eigen levensreis uit te bouwen tot een persoonlijke triomftocht vol kracht en moed.

Naast de nodige aandacht voor de beproevingen van het leven, focust onze levensarchivaris vooral op vreugdevolle momenten en triomfen. Het resultaat is een waarheidsgetrouwe en pakkend vertelde biografie, doorspekt met de humoristische opmerkingen die je eigen zijn en zinsneden zoals alleen jij die kan formuleren. Zo schenk jij de wereld een flinke dosis levensvreugde en positiviteit. Jouw biografie is een erfenis die voor altijd zijn waarde behoudt.

De gedachten aan wie jij was, het herbeleven van je mooie verhalen en dappere prestaties, aan de warme momenten samen met jou, hebben de kracht om te troosten. Of het nu gaat om een dagboek, een fotoboek, een afscheidsboek, of een biografie die je achterlaat voor vrienden en familie wanneer je er niet meer bent, het is van onschatbare waarde. In luttele seconden kan het een glimlach toveren waar eerst zilte tranen waren. Verhalen bieden in tijden van afscheid en rouw een unieke energie die verzacht, inspireert en een gevoel van samenzijn creëert. In momenten van diep verlies is elk verhaal van jou, elk hoofdstuk van je bestaan, een lichtpuntje dat de duisternis doorbreekt, een souvenir dat niet alleen kleine straaltjes zonneschijn opnieuw doet bloeien, maar ook de tederheid van gedeelde ervaringen omarmt.

Mensen in rouw vinden vaak troost en verbinding in rituelen. De teksten die onze schrijver van afscheidsverhalen verweeft in het levensboek dat hij voor je samenstelt, vormen de natuurlijke bron waaruit dergelijke helende rituelen ontspringen. Op belangrijke herdenkingsmomenten of in tijden van intens verdriet kunnen je geliefden specifieke passages uit je boek (voor)lezen die troost brengen, jouw wijze raad delen, of hen een hart onder de riem steken. Zo ontstaan gepersonaliseerde rituelen, waarbij jij als het ware actief deelneemt aan een intieme ceremonie die de pijn rond jouw overlijden verzacht. Door je verhaal te laten vastleggen door een levensarchivaris, laat je niet alleen je verleden voortleven in de warme gloed van herinneringen, maar bied je ook hoop en steun aan degenen die jouw nalatenschap erven.

Een afscheidsboek laten schrijven is een krachtig middel om familiebanden te verdiepen en te versterken. Het vastleggen van de mooie momenten die jullie samen deelden, creëert immers een tastbare herinnering aan de collectieve familiegeschiedenis. Het (her)lezen van jouw verhaal, waarin stevig verankerde familiebanden centraal staan, houdt niet alleen jouw herinnering levendig, maar stimuleert ook de connectie tussen verschillende generaties en familievertakkingen. Met je biografie, waarin elke bladzijde de rijke en verfijnde schakeringen van het leven weerspiegelt, geef je een diepere betekenis aan de familiestructuur. Zo wordt het boek van je leven veel meer dan een bundel gebonden pagina’s. Het groeit uit tot een levend monument van samenhorigheid, affectie en gedeeld lief en leed binnen de familie.

Afscheid van een sterrenplukker. Een prachtige weergaven van alle mooie teksten en verhalen die aan bod komen tijdens je uitvaart.
Team Goodbye vindt dat je achterachterkleinkinderen het recht hebben je te leren kennen, zelfs als ben je al dood wanneer zij geboren worden. Daarom noteer onze levensarchivaris zorgvuldig al jouw eigenheden

In jouw levensverhaal schuilt een onuitputtelijke rijkdom aan levenslessen. Onze levensarchivaris koestert het privilege om deze door te geven aan komende generaties, zelfs aan achterachterkleinkinderen die op dit moment nog niet geboren zijn. Het is een kostbare erfenis van levenswijsheid die verder reikt dan slechts anekdotes. Het vormt potentieel een wegwijzer voor hun persoonlijke ontwikkeling. De uitdagingen die je hebt overwonnen, de inzichten die je hebt vergaard en de keuzes die je hebt gemaakt, bieden niet alleen een blik op het verleden maar ook waardevolle handvatten voor de toekomst. Jouw levensverhaal brengt essentiële levensmotieven over, zoals doorzettings-vermogen in moeilijke tijden, het belang van compassie en het streven naar persoonlijk evenwicht. Het wordt een boek vol nuttige tips voor een gelukkig leven. Deze bagage voor volgende generaties wordt tastbaar doordat ze verweven is met de concrete gebeurtenissen die jou gevormd hebben. Zo wordt jouw verhaal niet alleen een bron van inspiratie en begeleiding, maar draagt het ook bij aan een voortdurende cyclus van leren, groeien en inspireren, waarmee jouw nalatenschap zich verdiept en verrijkt.

Je identiteit vindt zijn oorsprong in de verhalen van je voorouders. Het is een unieke mix van genetisch materiaal, cultuur en persoonlijke ervaringen. Deze verhalen zijn de fundamenten van wie jij bent, onthullen je afkomst en voegen diepgang toe aan je identiteit. Door hun verhalen te ontdekken, heb jij de wortels van je familiegeschiedenis leren kennen.
Dat geldt ook voor komende generaties. Jouw levensverhaal biedt hen inzicht in hun afkomst en tradities en schetst een context voor persoonlijke overtuigingen, normen en waarden. Het fungeert als leidraad voor zelfontdekking. Het moedigt hen aan om hun levenspad kritisch te bekijken en bevordert een actieve reis van zelfontplooiing en empowerment. Met jouw levensverhaal geef je niet alleen een erfenis door, maar ook een inspirerend kompas voor de toekomst.

Scroll naar boven